Mr.Rambu

Khi tôi cô đơn, khi tôi buồn chán, có lẽ tôi sẽ lại tới đây, viết cho một mình tôi đọc :D lưu giữ những thứ chỉ có tôi và những người không quen đọc :D

(Source: xkcn)

— 2 years ago with 12 notes
  1. so-ng reblogged this from xkcn
  2. mrcif reblogged this from xkcn
  3. hongcuong reblogged this from xkcn
  4. thanhtoan7979 reblogged this from xkcn
  5. rambulun reblogged this from xkcn
  6. basketboy1468 reblogged this from xkcn
  7. cafekoduong reblogged this from xkcn
  8. xkcn posted this